google-site-verification: google0780b61f0599e6a1.html

PŘEDŠKOLÁCI - PRIMARY

třída pro děti ve věku od 3 do 6 let

Senzitivní fáze v období kdy je dětem 3 – 6 let jsou otevřené dokořán a děti disponují mimořádnými schopnostmi vstřebávat informace z okolního prostředí zcela bez sebemenšího úsilí. Jsme přesvědčeni, že je škoda nevyužít této přirozené schopnosti a proto zprostředkováváme dětem realitu tak, že ji dokáží uchopit a pochopit. Montessori pomůcky, prostředí a organizace práce jsou nastavené tak, aby umožňovaly dětem pracovat samostatně a nezávisle na učiteli. Vedeme děti k tomu, aby důvěřovali vlastní cestě a nebáli se jí každý den v praxi ověřit.

Tříleté děti mohou pracovat s desítkovou soustavou, hrabat se v hlíně nebo si celý den číst a mají k tomu připravené materiály které je dokáží dovést I k abstraktnějším pojmům, které by se v tradičních podmínkách museli naučit nazpaměť bez pochopení. Podporujeme děti ve vzájemné komunikaci a spolupráci, v samostatnosti a seberealizaci tak, aby z nich vyrostli svobodné a zodpovědné osobnosti, které nejsou lhostejné k okolnímu světu. Využíváme jejich zájmu, schopnosti se soustředit a tendenci opakovat činnosti, dokud je zcela nezvládnou. Jasné hranice, láskyplný a důsledný přístup jim pomáhají stát se aktivními, tvořivými a plnohodnotnými členy své společnosti.

KDO JE PŘEDŠKOLÁK?

- V období od tří do šesti let se děti vyvíjejí naprosto překotným způsobem a projevují obrovský zájem o okolní svět. - Jsou poháněny nezdolnou touhou poznávat a zkoumat a dychtivě prosazují svou nově nalezenou nezávislost. Učí se prostřednictvím interakce se svým okolím – bádají, budují a experimentují, všechno si musí prolézt, osahat a pokud možno udělat samy.
- Ačkoli si ještě řada dětí v tomto věku nejraději hraje sama v přítomnosti ostatních, všechny se pomalu začínají začleňovat do společnosti – učí se chápat pocity své i druhých a zvládat práci a hru ve skupině. Fascinuje je jazyk a názvy věcí, velmi zdatně komunikují s okolím a bouřlivě rozvíjejí svou slovní zásobu – nová slova se dokážou učit doslova po tisících.

Dr. Montessori toto období nazvala fází absorbující mysli. Všimla si, že děti do šesti let nasávají informace ze svého okolí bez sebemenšího úsilí. V této důležité vývojové etapě se utvářejí základy osobnosti dítěte, jeho studijních schopností i dalšího rozvoje.

Stejně jako u všech ostatních stádií dětského vývoje vypozorovala Dr. Montessori i v tomto věku senzitivní fáze, neboli otevřená okna. U senzitivních fázích dítěte 3-6 let je dítě silně motivováno naučit se a pochopit určité aspekty okolního světa, mezi něž  patří například  upevňování pohybových schopností, čtení a psaní, matematické úkony, jsou fascinováni hudbou a zvuky, všímají si společenského chování a mnoho dalšího. Výuka v montessori třídách se správně připraveným prostředím, umožňuje každému dítěti  svobodnou práci a rozvíjení svých zájmů přirozeným způsobem.

JAK S PŘEDŠKOLÁKY PRACUJEME?

- V ideálním případě dítě nastoupí do předškolní třídy ve třech letech po absolvování programu v Batolatech a ve stejném prostředí zůstane i další tři roky do dovršení školní docházky.
- Naše Připravené prostředí děti vybízí k prozkoumávání různých materiálů a pokud potřebují mohou kdykoli požádat učitele o příslušnou lekci. Třída předškláků je věkově smíšená což dětem umožňuje učit se svým vlastním, a nikoli jednotným tempem, které bylo stanoveno jako vhodné pro jejich biologický věk. Vůdčí schopnosti se v tomto prostředí vyvíjí zcela přirozeně.
- Školkový program dětem umožňuje získat skrze materiály na  smyslovou výchovu, praktický život, matematiku, jazyk, výtvarnou výchovu a poznávání světa praktické zkušenosti. Filozofii a metodě Montessori zůstáváme věrni i během odpoledního programu, kdy si s dětmi například vyprávíme příběhy, hrajeme hry, zpíváme české i cizojazyčné písničky pro zprostředkovávání dětem českou i cizí kulturu.
- Po dokončení tříletého předškolního cyklu (odpovídajícího tradiční mateřské škole) od nás odchází většina dětí se znalostí čtení, počítání bez pomoci počitadla či jiných pomůcek, děti jsou zvyklé pracovat na úkolech jak samostatně, tak ve skupině. 

JAZYK – ANGLIČTINA
Ve třídě předškoláků je již Angličtina v běžné komunikaci, jedna z lektorek dětem přibližuje anglický jazyk tím, že s nimi mluví pouze v angličtině, prezentace i běžná komunikace je pouze v angličtině. Každý den s dětmi říkáme básničky a zpíváme písničky a to v Českém i v Anglickém jazyce. Otevíráme dětem bránu k cizímu jazyku ve vývojovém období, kdy jej dokáží přirozeně absorbovat.

KREATIVNÍ ČINNOSTI
I u předškoláků máme každý týden připravenou výtvarnou činnost při které si procvičují jemnou motoriku, schopnost soustředění, rozvíjejí tvořivost na úrovni jejich věku. Jde o činnosti s hlínou, modelováním ale i šití, háčkování a složitější výtvarné techniky.

POHYBOVÉ AKTIVITY
V rámci celého dne při pobytu ve třídě nebo v přirozeném prostředí Prokopského údolí, parku a lomu děti dále rozvíjejí své motorické schopnosti. Jednou do týdne s dětmi cvičíme i dětskou jógu s relaxací.
Prostředí tříd našeho předškolního programu je nejen krásné a příjemné, ale především dokonale připravené na to, aby zaujalo a zaměstnalo tělo i mysl malého dítěte. Děti zde pracují samostatně, v malých skupinkách vedených učitelem nebo s mladšími či staršími spolužáky. Zkušení učitelé pro ně vytváří nekonečné množství příležitostí k poznávání, zkoumání a navazovaní vztahů s okolím.

Prostředí školky máme uspořádané do jednotlivých pracovních koutků (smyslový materiál, matematika, jazyk, hudba, výtvarná a kosmická výchova, prostor s elipsou, kuchyňka a jídelní kout s praktickým životem).

Víme co bude dítě ve svém vývoji potřebovat, ale nikdy nevíme kdy a kde a proto je pro nás velmi důležíté se SPRÁVNĚ DÍVAT. Naše zkušenost nám potvrdila, že děti nepřicházejí na svět jako nepopsaná tabule, jak se říká. Již od narození v sobě mají něco jedinečného. Aby zvládali svoji “výbavu” používat je pro nás pozorování vice než jen rutina.