google-site-verification: google0780b61f0599e6a1.html

BATOLATA - TODDLERS

třída pro děti ve věku od 12 měs. do 3 let

- Aby mohli naši nejmenší vykročit k samostatnosti, pečlivě jsme pro ně připravili láskyplné a přívětivé prostředí třídy batolat. Nábytek je velikostně přizpůsoben potřebám dětí do tří let, veškeré pomůcky a materiály odpovídají jejich vývojové úrovni a jsou navrženy tak, aby každému z nich umožňovaly růst, objevovat okolní svět a také pěstovat svou samostatnost a soběstačnost. Pro podporu tělesného, kognitivního, sociálního a emocionálního rozvoje dítěte jsme sestavili i náš vzdělávací program. Poskytujeme Batolatům dostatek prostoru pro důkladné prozkoumání samy sebe, své rodiny i světa kolem nich a v němž žijí. Při všech činnostech rozvíjí své řečové a jazykové schopnosti i jemnou a hrubou motoriku.

- S batolaty pracují zkušení a erudovaní učitelé/pečovatelé kteří podporují a rozvíjejí rodící se jazykové dovednosti a pomáhají dětem ve všech aspektech sebeobsluhy, včetně hygieny.

- Učební plán třídy batolat je v první řadě zaměřen na nácvik praktického života, dále pak smyslovou výchovu, jazyk a kosmickou výchovu (poznáváme svět).

- Batolata se hlavně učí soustředění, koordinaci oko ruka, motorické koordinaci, jazykovým dovednostem, sociálním dovednostem, trpělivosti a to vše je pro ně přípravou pro úspěšný přechod do naší předškolní třídy.

- Hudební a výtvarná výchova je součástí každodenního programu.

KDO JE BATOLE - TODDLER?

- Batole je přirozeným průzkumníkem.
- V tomto vývojovém období prozkoumávají každý detail ve svém okolí s velkým zájmem. Rozvíjí se u něj jemná a hrubá motorika, miluje lezení, běhání, udržování rovnováhy a přemisťování předmětů, stejně jako zvedání malých objektů, kreslení nebo sestavování věcí.
- Batolata fascinují slova a jména – rychlost s jakou dokáží zachycovat nová slova je fascinující. Učí se naslouchat druhým a tvořit své vlastní věty, aby dostala to, co potřebují.
- Batole má přirozenou schopnost vytvářet si velmi pevné vazby k lidem, které miluje, a přesto, že ke hře nepotřebuje druhé dítě tak má rádo přítomnost ostatních dětí v jeho blízkosti. Poznává své pocity a učí se empatii k druhým. Dychtivě hltá nové informace a podněty, a pokud mu jakkoli znemožníme pokračovat v jeho průzkumu, je zklamané.

Maria Montessori označila tuto etapu vývoje za období nevědomé absorpční mysli.

Dítě je v tomto věku jako houba, rychle a bez sebemenší námahy nasává ze svého okolí ohromující množství znalostí. Dr. Montessori dále vypozorovala, že děti procházejí „senzitivními fázemi“ (v moderní pscyhologii jsou tyto fáze označována za "okna příležitosti"), během nichž je pro ně jednodušší a přirozenější osvojit si určité dovednosti.

JAK S BATOLATY V MANDALA MONTESSORI PRACUJEME?

Program batolat v Mandala Montessori je vytvořen tak, aby jejich duševní růst a proces učení maximálně podporoval. Ve třídách je množství zajímavých pomůcek, nábytek v dětské velikosti a v neposlední řadě tým laskavých a zkušených učitelů, kteří vytvářejí prostor, v němž každé dítě může rozvinout své přirozené schopnosti.

JAZYK – ANGLIČTINA
U batolat je klíčové rozvíjení slovní zásoby, každý den s dětmi říkáme básničky a zpíváme písničky a to i v Anglickém jazyce, batolata si tak osvojují jazyk přirozeným způsobem. Otevíráme dětem bránu k cizímu jazyku ve vývojovém období, kdy jej dokáží přirozeně absorbovat.

KREATIVNÍ ČINNOSTI
Každý týden máme pro batolata připravenou výtvarnou činnost při které si procvičují jemnou motoriku, schopnost soustředění, rozvíjejí tvořivost. Jde o činnosti s hlínou, modelováním atp..

POHYBOVÉ AKTIVITY
V rámci celého dne batolata při pobytu ve třídě nebo na zahrádce rozvíjejí své motorické schopnosti. Jednou do týdne s dětmi cvičíme i dětskou jógu s relaxací.