google-site-verification: google0780b61f0599e6a1.html

Mandala Montessori 

Jsme rodinná školka jejíž základy jsou postaveny na principech, které nám ukázala Marie Montessori. Montessori pomáhá dětem zvládnout praktický život, zkoumat, jak věci fungují, psát příběhy, počítat až do nekonečna a rozumět řádu věcí kolem sebe.

Montessori je náš nekonečný příběh. U nás ve školce znamená Montessori, že víme, co děti potřebují.

Cílem školky je:

 • děti nehodnotit, ale provázet je, pomoci jim aby každé z nich umělo samo ocenit a dokončit svou práci.
 • Vytvářet pro děti takové prostředí, v kterém se bude u nich utvářet zdravá vyrovnaná a sebevědomá harmonie.
 • Chceme děti podporovat ve vzájemné komunikaci a spolupráci, v samostatnosti a seberealizaci. pomoci rodičům vychovávat svobodné, zodpovědné a samostatné osobnosti, které nejsou lhostejní k okolnímu světu i vesmíru a rozumí mu, děti které umějí řešit problémy a nebojí se říkat názory nahlas, osobnosti které si vzájemně naslouchají, jsou upřímné, trpělivé, osobnosti které si uvědomují, že planetu si tvoříme sami a je potřeba myslet i ekologicky.
 • Náš přístup ke vzdělávání, který vychází z filozofie Montessori pedagogiky a opírá se o zkušenostní učení, je založen na hlubokém respektu k individualitě každého dítěte a na pevné víře v jeho potenciál. Tento všestranný a individualizovaný přístup k učení tvoří spolu se semknutou, dobře fungující komunitou základ úspěchu všech dětí.

Abychom tohoto dosáhli, zavazujeme se:

 • Navázat s rodiči v rámci vzdělávání jejich dětí úzkou spolupráci na partnerské úrovni •
 • Zajistit rozvoj intelektuálních, sociálních i emočních schopností dětí s použitím Montessori metody jako základu naší práce
 • Sestavit učební osnovy odpovídající akademickým standardům a průběžně je zdokonalovat zařazováním prvků a postupů převzatých z dalších vzdělávacích metod a filozofií a přihlédnutím v jakém století a společnosti žijeme
 • Vytvářet komunitu, která v dětech podněcuje lásku k učení a objevování, různorodost a dosahování vlastních úspěchů
 • Umožnit dětem stát se aktivními členy rapidně se proměňující společnosti 21. století
 • Podněcovat v dětech zvídavost a lásku k učení, a podporovat vnitřní motivaci a sebeovládání, které je klíčem k celoživotnímu vzdělávání
 • Probudit a rozvíjet v dětech představivost, úžas, smysl pro humor a radost
 • Trvat na nejvyšší možné kvalitě vyučování.

NAŠE ZÁKLADNÍ HODNOTY

 • Naše klíčové hodnoty řídí jako kompas veškeré naše počínání a definují naše chování v Mandala Montessori i v běžném životě
 • žijeme v souladu s principy Montessori – NEUSTÁLE
 • usilujeme o PERFEKTNOST, díváme se na širší souvislosti, jednáme proaktivně a s pocitem osobní odpovědnosti
 • díváním se na širší souvislosti jednáme proaktivně a s pocitem osobní odpovědnosti
 • Řídíme se heslem Montessori přístupu "Pomoz mi, abych to dokázal sám" .